A jubileumi, X. Vasúti Hidász Találkozót a Vasúti Hidak Alapítvány, a MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt. a MÁV Zrt. Szombathelyi Igazgatósága területén, 2018. szeptember 26–28. között Sümegen, a Hotel Kapitány konferenciatermében tartotta meg. A konferencia 215 regisztrált résztvevője közül 92 fő a MÁV Zrt.-t, a GYSEV Zrt.-t 5 fő, 118 fő a vasúti hidász szakma területén dolgozó külső cégeket képviselte.

A konferenciaterembe belépve a résztvevők a Zeke Balázs Győző által készített filmet láthatták folyamatos vetítéssel, amely légi felvételekkel a régió jelentősebb vasúti hídjait mutatta be, és így szerezhettek tudomást arról is, hogy a Nagyrákosi vasúti völgyhíd alatt évenként tartják meg a hagyományos völgyhídi vásárt.

A megjelenteket Papné Böjte Éva, a Hotel Kapitány vezérigazgatója üdvözölte. Ezután Végh László, Sümeg polgármestere köszöntöttea jelenlévőket. Elmondta, hogy nagy megtiszteltetés a városnak, hogy helyet adhat a vasúti hidász konferenciának, majd röviden megemlékezett a város történetéről és nevezetességeiről. A sümegi várat a 150 éves megszállás alatt a törökök többszöri ostrom ellenére sem tudták bevenni, a többi között ezért is menekült Sümegre a veszprémi püspök, a helyi püspöki palota pedig ma a város jelentős műemléke.

 

 

 

A MÁV Zrt. nevében Veszprémi László üzemeltetési vezérigazgató-helyettes köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy a konferencia programja igen szerteágazó, sok vasúti szakterületet érint.

 

 

 

 

123

 

Lukács György, a MÁV Zrt. Szombathelyi Igazgatóságának igazgatója örömmel üdvözöltea hagyományos hidász találkozón megjelenteket. A szombathelyi régió földrajzi szempontból meglehetősen változatos, sok vasúti híd és műtárgy található a területén. Itt van az ország legnagyobb vasúti völgyhídja, és az egyedi galériás sziklavédőmű. Felhívta a figyelmet a nagy vasutas elődök emlékének tiszteletére, akik munkájukkal megalapozták a mai korszerű vasutat.

 

 

 

 

 

Ikker Tibor, a GYSEV Zrt. vezérigazgató-helyettese üdvözlő szavaibanhangsúlyozta a MÁV és a GYSEV jó együttműködését, amelynek bizonyítéka a konferencia közös szervezése és az a tény, hogy a konferencia kiadványai mindkét vasút szakmai anyagait tartalmazzák.

 

 

Vörös József, a Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriumi elnöke megnyitóbeszédébenemlékeztetett 2018 néhány fontos jubileumára, neves évfordulójára. Így például 170 éve született Baross Gábor, a vasminiszter; 150 éves a MÁV; 60 éves a Sínek Világa; 35 évvel ezelőtt Szegeden került sor az I. Vasúti Hidász Találkozóra; 15 éve adtuk ki a „Vasúti Hidak a Debreceni Igazgatóság területén” című könyvet, amely a régió legfontosabb vasúti hídjait mutatja be ábrákkal, adatokkal, fotókkal. Ezt a sorozatot folytatva – a MÁV minden igazgatóságának a területére vonatkozóan –, háromévenként hasonló jellegű szakkönyvet adott ki az Alapítvány. A sorozat befejező kötete a mostani konferenciára jelent meg.

Az első nap levezető elnöke Stangl Imre, a MÁV Zrt. Szombathelyi Igazgatóságának igazgatóhelyettese volt.

Virág István, a MÁV Zrt. Pályalétesítményi igazgatóságának igazgatója „Fejlesztések hatása a pályaüzemeltetési tevékenységre”című előadásában felsorolta azokat a tényezőket, amelyek a fejlesztéseket meghatározzák. Jelenleg a megvalósításhoz szükséges vasúti szakemberek egyharmada hiányzik.

Ikker Tibor, a GYSEV Zrt. vezérigazgató-helyettese„Pályavasúti fejlesztések a GYSEV Zrt.-nél”című előadásában ismertette az utóbbi évek nagy fejlesztéseit, amelyek sikeresek voltak. A fejlesztések kivitelezése azonban lelassult annak ellenére, hogy az engedélyezési tervek rendelkezésre állnak.

Tóth Axel Roland, a MÁV Zrt. Pályalétesítményi igazgatóság Híd és alépítményi osztályának vezetője „A vasúti híd szakszolgálat elmúlt három éve” címűelőadásában beszámolt a megvalósult jelentősebb hídépítésekről, az egyedi projektekről, valamint a híd szakszolgálat szakmai feladatairól.

 

 

 

Csomós Anna, a NIF projektvezetője „Vasúti hídépítések a NIF Zrt. portfóliójában” című előadásában felsorolta azokat a feltételeket, amelyek mellett az EU-finanszírozással 2014 és 2020 között lehetőség van az egyedi hídépítések megvalósítására.

 

 

 

Dr. Dunai László, a BME tanszékvezető egyetemi tanára „Vasúti hidak fejlődése Észak-Amerikában” címűelőadásában a távoli földrészen épített első fa- és kovácsoltvas anyagú vasúti hidakat mutatta be, és beszámolt az USA-ban tervezett gyorsvasúti hálózatokról.

Vörös József, a Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriumi elnöke, Duma György, az MSc Kft. igazgatója, Solymossy Imre, az MSc Kft. műszaki igazgatója „A Vasúti Hídszabályzat korszerűsítése” című előadásukban összefoglalták az eddigi hídszabályzatok történetét, a módosítások szükségességének okait, beszámoltak a hatályos Vasúti Hídszabályzat Eurocode-alapú korszerűsítésének folyamatáról. A munka kidolgozásához szükséges forrásokat 2011-ben biztosították. A H.1.1.–1.9. fejezetek már elkészültek, a nyilvános szakmai vitát 2018. március 13-án megtartották, most a végleges összeállítás és jóváhagyás van folyamatban.

Dr. Kövesdi Balázs, a BME egyetemi docense „Nagy szilárdságú acélok alkalmazása a vasúti hídépítésben” című előadásában arról beszélt, hogy ezeknek az anyagoknak az alkalmazását az Eurocode csak részben szabályozza, használatuk komoly tervezési és kivitelezési feladat.

Borbély Tamás, a MÁV FKG Kft. divízióvezetője ésUdvarhelyi Ádám előkészítő mérnök „A MÁV FKG Kft. vasúti hídmunkái” című előadásukban az általuk kivitelezett fenntartási munkákat és azok szervezését ismertették a kapcsolódó szervezeti, munkaellátottsági és létszámproblémákkal együtt.

A második nap levezető elnöke Tóth Axel Roland,a MÁV Zrt. Pályalétesítményi igazgatóság Híd és alépítményi osztályának vezetője volt.

Sztankó Nikolett, a MÁV Zrt. Budapesti Igazgatóságának hidász szakaszmérnöke „A Déli összekötő vasúti Duna-híd múltja” című előadásában először a híd történetének 1877–1953 közötti időszakáról számolt be, amikor öt különböző szerkezet épült meg. A BME 2013. évi hídvizsgálatának megállapításai szerint a jelenlegi szerkezeteket el kell bontani, helyettük újat kell építeni.

„A Déli összekötő vasúti Duna-híd tervezett átépítése”témában több előadás hangzott el. Duma György,az MSc Kft. igazgatója a tervezés előzményeit, Álló László, aFőmterv Zrt. tervezőmérnökea tervezés prioritásait és a kivitelezés technológiáját, Gyurity Mátyás, az MSc Kft. műszaki igazgatóhelyettese a 3 db egyvágányú, folytatólagos acél felszerkezet részletes terveit ismertette. A jelenlegi vasúti és közúti híd között szűk hely áll rendelkezésre. A 82 m-es egységekből álló hídszerkezetet beúsztatják, majd a külön erre a célra tervezett úszó-emelőmű segítségével emelik be azokat a Duna pesti részén, és összekapcsolás után az áthidalószerkezetet – amely segédjármokra is támaszkodik – hosszirányú behúzással építik tovább. Az új híd mintegy 500 m hosszú, 6 nyílású, folytatólagos rácsos szerkezet lesz. Az építés tervezett befejezési határideje 2020 vége.

Csurilla Imre, az Unique-Plan Kft. ügyvezetője ésCzap Zsigmond, a GYSEV Zrt.hidász szakaszmérnöke a Hegyeshalom–Rajka vasútvonalon új Lajta-híd tervezését, illetve kivitelezésétismertették. Az új híd 26 m támaszközű, ágyazatátvezetéses, rácsos főtartójú, acélszerkezetű. A kivitelezés érdekessége, hogy az új híd szerkezetét közúton, teljes hosszúságban juttatták el a beépítés helyére. A szállítmány teljes hossza 54 m volt. A híd tervezett forgalomba helyezésének határideje 2018. október 26 volt, ami a különleges szállítmány útvonalengedélyének kiadása miatt nov. 4-én valósulhatott meg.

Dési Attila, a Speciálterv Kft.statikus tervezője „Érd, Velencei út feletti vasúti híd tervezése” című előadásában a híd újszerű szerkezeti megoldását mutatta be. A híd öszvérszerkezetű, bordás vasbeton lemezhíd, közvetlen leerősítésű felépítménnyel. Ezzel a megoldással a híd szerkezeti magasságát jelentősen sikerült csökkenteni, így a híd alatti közút süllyesztése elkerülhetővé vált.

Erdődi László, a MÁV Zrt. Pályalétesítményi igazgatóság Híd és alépítményi osztálya hidász főmérnöke „Vasúti terhelést viselő egyéb műtárgyak” címűelőadásában a vasbeton tálcák, aknák, vizsgálócsatornák, ürítőhidak, járműmérlegek, fordítókorongok és tolópadok híd- és felépítményi vizsgálati szempontjait, valamint az adatok rögzítését ismertette.

Csiszár Terézia, a MÁV Zrt. Szombathelyi Igazgatóság hidász szakaszmérnöke „A 11. sz. vasútvonal bakonyi szakaszának műemlékké nyilvánítása” című előadásában beszámolt azokról a sajátosságokról és nehézségekről, amelyekkel e tevékenység során szembesültek. A vasútvonalat a bontástól sikerült megmenteni, de a nagyobb hidak felújítási munkáinál a műemléki feltételeket be kellett tartani.

A harmadik nap levezető elnöke Virág István,a MÁV Zrt. Pályalétesítményi igazgatóságának vezetője volt.

Kemény Ágnes, a MÁV Zrt. Pályalétesítményi igazgatóság Diagnosztikai osztályának vezetője „Alépítmény-diagnosztika”című előadásában beszámolt a híd háttöltések, a pálya alépítményének geofizikai vizsgálati módszereiről, valamint konkrét vizsgálatok eredményeit is bemutatta.

Dr. Horvát Ferenc ny. főiskolai tanár „Kisműtárgyak, hidak és vasúti folyópálya közötti átmeneti szakaszok kialakítása” címűelőadásában ismertette az átmeneti szakaszok modellezését, hosszuk számítási módját a süllyedés és a pályasebesség függvényében. Bemutatta a rétegszerkezet tervezését és a kiegyenlítőlemez alkalmazását.

Nyári István, aFugro Consult Kft. laborvezetője „Alépítményi rétegrendek, anyagok és teherbírás” című előadásában ismertette az új rétegrendek méretezési eljárását és a helyszíni, valamint a laboratóriumi vizsgálatokat, amelyek már figyelembe veszik az alépítmény erősítésének kivitelezési technológiáját.

Antal Árpád, a Nagév Cink Kft. szaktanácsadója és Nagy Miklós műszaki igazgató „A horganyzás várható élettartama, a horganyzás tapasztalatai” című előadásukban azokról a tényezőkről beszéltek, amelyeket a horganyzás várható élettartamának számításánál figyelembe kell venni. A horganyzás kivitelezési munkáinál nagyon fontos a jó technológia kidolgozása és alkalmazása.

Horgos Dániel, a MÁV Zrt. Pályalétesítményi igazgatóság Híd és alépítményi osztályahidász területifőmérnöke „A MÁV Zrt. által az elmúlt időszakban elfogadott új termékek” című előadásában a betonpaplan, az Alplastic kompozit műanyag lépcsőburkoló elem, a Surtreat TPS II betonimpregnáló szer, a Peelaway festékeltávolító paszta és a műanyag hídgerenda alkalmazásairól számolt be.

Fortuna László, a Forkorr Kft.igazgatója „Korrózióvédelmi bevonatok vizsgálata és értékelése”című előadásában az egyes festékforgalmazó cégeknek a vadnai Sajó-hídnál elhelyezett mintadarabjainak vizsgálatáról, valamint a csongrádi vasúti hídnál végzett korróziós vizsgálatokról, ezek eredményeiről tájékoztatta a résztvevőket.

A IX. Vasúti Hidász Találkozó ajánlásainak teljesítéséről szóló beszámolót Bánkuti Gyula, a MÁV Zrt. Miskolci Igazgatóságának igazgatóhelyettese tartotta meg. A teljesítéseket konkrét példákkal egészítette ki. A jelentést a résztvevők egyhangúlag elfogadták.

A X. Vasúti Hidász Találkozó ajánlásait Stangl Imre,a MÁV Zrt. Szombathelyi Igazgatóságának igazgatóhelyetteseismertette, azokat a jelenlévők egyhangúlag fogadták el. Az ajánlásokat a Sínek Világában most megjelent külön cikk tartalmazza.

A X. Vasúti Hidász Találkozón 25 előadás hangzott el. Ezek témái a MÁV és a GYSEV vasútfejlesztéseire, a hazai és külföldi vasúti hidak építésére, a Déli összekötő vasúti Duna-híd tervezett átépítésére, a vonali hídépítésekre, az üzemeltetői érdekességekre, alépítményi kérdésekre, új műszaki megoldásokra és technológiákra vonatkoztak. 21 előadás anyaga a Sínek Világa 2018/4–5. számában – amelyet a résztvevők a konferencián kézhez kaptak – jelent meg.

A konferencián adták át a Vasúti Hidak Alapítvány 2018. évi díjait is.

A legrangosabbat, a Korányi Imre-díjat az Alapítvány kuratóriuma dr. Dunai László tanszékvezető egyetemi tanárnak, az MTA levelező tagjának több évtizedes kiemelkedő tudományos, oktatói és szakmai munkájáért ítélte oda. A díjat Korányi Emese, a professzor unokája adta át.

 

 

A szakmai nívódíjat Bárdosi László hídszakértő, a MÁV Zrt. Szombathelyi Igazgatóság munkatársa több évtizedes kiváló szakmai munkájáért kapta meg.

 

 

A tervezői nívódíjat az Alapítvány kuratóriuma az MSc Kft. tervezői kollektívájának a Budapest-Keleti pu.–Kelenföld vonalszakaszra tervezett Bartók Béla út feletti híd 3 vágányú változata tervének kidolgozásáért ítélte oda.

 

A Vasúti Hidak Alapítvány 2018-ban fotópályázatot hirdetett meg épülő és bontás alatti vasúti hidak, üzemelő vasúti hidak, továbbá műemlék vasúti hidak kategóriában. A jeligés pályázatra több mint 100 fotó érkezett, közülük a zsűri 50-et talált alkalmasnak a konferencián való bemutatásra. A fotókiállítás képeire a helyszínen, telefonon lehetett szavazni, a legtöbb szavazatot Horgos Dániel felvétele kapta, így övé lett az első díj. A meghirdetett három kategóriában az 1–3. díj kiosztására a konferencia második napján került sor.

Kulturális program keretében a résztvevők megismerhették a sümegi várat és annak kiállításait, valamint történelmi lovasjátékok bemutatóján vehettek részt.

 

 

 

 

 

A következő, XI. Vasúti Hidász Találkozót a MÁV Zrt. Debreceni Igazgatósága 2021-ben rendezi meg. A rendezés jogát szimbolizáló, az eddigi konferenciákon szalagokkal feldíszített hídvizsgáló kalapácsot a házigazda Lukács György igazgatótól Hadnagy Attila,a MÁV Zrt. Debreceni Igazgatóságánakigazgatója vette át.

 

 

 

 

 

A konferenciát Virág István,a MÁV Zrt. Pályalétesítményi igazgatóság igazgatója értékelte, megállapította, hogy magas színvonalú előadások hangzottak el. Örömmel nyugtázta, hogy az előadók között sok fiatal szakember volt.

A konferenciát a Magyar Mérnöki Kamara elismerte azzal, hogy a tervezői, szakértői és egyéb vasúti szakterületre érvényes jogosultsággal rendelkező kollégák számára a hatályos jogszabályok szerinti éves, kötelező szakmai továbbképzésként a konferencián való részvételt elfogadta.

 

 

 

 

 

 

 

 

A továbbképzés keretében helyszíni bemutatón ismerhették meg a betonpaplan fektetést a résztvevők

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendezvény VörösJózsefnek, a Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriumi elnökének zárszavával ért véget.

A sikeres konferenciáért köszönet illeti az előadókat a gondos felkészülésért és az előadásra szánt idő, pontos betartásáért, a szervezőket a program összeállításáért és megszervezéséért, valamint a konferenciára megjelenő könyv elkészítésében résztvevőket.

A képeket készítették: Gyukics Péter, Herczeg Ildikó, Sleiner Béla

 

                                               Rege Béla kurátor emeritus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joomla templates by a4joomla